Đổi thẻ cào

Cần điền đúng seri, cố tình điền sai khiếu nại sẽ không xử lý 

Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, thẻ không xác minh nguồn gốc, thẻ rút từ tín dụng (visa),API game bài đấu api sẽ bị khóa vv

☘Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop tại đây

Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 10% 10% 11% 12% 14% 15.5%
Đại lý (30tr/ngay) 10.5% 10.5% 10.5% 8.5% 8.5% 9.5% 9.5% 12% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 15%
Đại lý (30tr/ngay) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý (30tr/ngay) 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Đại lý (30tr/ngay) 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Đại lý (30tr/ngay) 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Đại lý (30tr/ngay) 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đại lý (30tr/ngay) 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%